องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน  ร่วมกันส่งมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย  ประจำปีงบประมาณ 2567 
15 พ.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 34
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.        องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน นำโดย นายชุมพล ดอกดวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน พร้อมทีมงานผู้ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกันส่งม...
กิจกรรม Kick off โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร
9 พ.ค. 2024 12:11:53 กิจกรรม อบต.หัวดอน 94
9 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน นำโดย นายชุมพล ดอกดวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม Kick off โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ...
ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย “ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1ธนาคารขยะ”โดยเริ่มดำเนินการซื้อขาย วันแรก ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 
22 มี.ค. 2024 13:50:48 กิจกรรม อบต.หัวดอน 153
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน ร่วมกับ ชาวบ้านบ้านวังถ้ำ หมู่ที่ 8 ได้ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย “ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1ธนาคารขยะ”โดยเริ่มดำเนินการซื้อขาย...
การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย หลักสูตร"สูงวัยรู้เท่าทันสื่อ" ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหัวดอน
6 พ.ย. 2023 17:37:37 กิจกรรม อบต.หัวดอน 415
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566        องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี และ บริษัท ทำมาปัน จำกัด ซึ่งรับการสนับสนุนจ...
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2566 ณ ลานหน้าที่ว่าการ อำเภอเขื่องใน
23 ต.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 318
วันที่ 23 ตุลาคม 2566              นายชุมพล ดอกดวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธาสภาฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราช และพนักงานจ้างฯ ร่วมพิธีว...
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566
21 ก.ย. 2023 15:05:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 229
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน จัดงานปัจฉิมนิเทศ บายศรีสู่ขวัญ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6
20 ก.ย. 2023 16:00:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 23
วันพุธที่ 20 กันยายน 2566        องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน ร่วมกับโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหัวดอน จัดงานปัจฉิมนิเทศ บายศรีสู่ขวัญ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเ...
โครงการผู้ว่าพาเข้าวัด แต่งผ้าไทยใส่บาตรทุกวันธรรมสวนะ วันที่ 31 สิงหาคม 25666 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 ณ วัดบ้านแขม ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
31 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 426
โครงการผู้ว่าพาเข้าวัด แต่งผ้าไทยใส่บาตรทุกวันธรรมสวนะ วันที่ 31 สิงหาคม 25666 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 ณ วัดบ้านแขม ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการพลังบวรพลังศรัทธาขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่ความยังยืนของอำเภอเขื่องในและธรรมนูญอยู่ดี มีสุข ตำบลหัวดอน
9 ส.ค. 2023 13:20:03 กิจกรรม อบต.หัวดอน 454
เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2566  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีลงแขกดำนาสามัคคีเพื่อน้อง ภายใต้โครงการพลังบวรพลังศรัทธาขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่ความย...
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส "หลักสูตรการทำไม้กวาดจากเศษวัสดุเหลือใช้"
4 ส.ค. 2023 16:36:44 กิจกรรม อบต.หัวดอน 471
วันศุกร์ที่  4  สิงหาคม 2566          องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส "หลักสูตร...
โครงการปลูกต้นไม้ตามถนนสายหลักสายรองเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
11 ก.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 40
 วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566            ณ ถนนสายหลักสายรอง ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุตำบลหัวดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
27 มิ.ย. 2023 10:00:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 287
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน  นำโดย นายชุมพล  ดอกดวง  นายก อบต.หัวดอน พร้อมด้วย ดต.จำเริญสุข  ธูวพงศ์ รองนายก อบต.หัวดอน  นางนวล...
ทำบุญตักบาตรเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ
26 มิ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 443
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 นายชุมพล ดอกดวง นายก อบต.หัวดอน ได้มอบหมายให้ ด.ต.จำเริญสุข ธูวพงศ์ รอง นายก อบต.หัวดอน ,นางกิรณา ทบธรรม รองปลัดฯ,นางสดศรี สะอาดศรี เลขานุการฯ พร้อมตัวแทนทุกส่วนกอง ร...
โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 "หลักสูตร การทำไส้กรอกหมูและแหนมหมู"  
9 มิ.ย. 2023 12:15:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 210
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566   องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน จัดโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 "หลักสูตร การทำไส้กรอกหมูและแหนมหมู"    
ส่งมอบการซ่อมแซมบ้านคนพิการ จำนวน 1 หลัง 
8 มิ.ย. 2023 12:20:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 212
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.         องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน  นำโดย นายชุมพล  ดอกดวง  นายก อบต.หัวดอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/ประธานสภา อบต.หั...