โครงการพลังบวรพลังศรัทธาขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่ความยังยืนของอำเภอเขื่องในและธรรมนูญอยู่ดี มีสุข ตำบลหัวดอน

โครงการพลังบวรพลังศรัทธาขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่ความยังยืนของอำเภอเขื่องในและธรรมนูญอยู่ดี มีสุข ตำบลหัวดอน

9 ส.ค. 2023 13:20:03 กิจกรรม อบต.หัวดอน 299

เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2566  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีลงแขกดำนาสามัคคีเพื่อน้อง ภายใต้โครงการพลังบวรพลังศรัทธาขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่ความยังยืนของอำเภอเขื่องในและธรรมนูญอยู่ดี มีสุข ตำบลหัวดอนTOP