รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

28 มิ.ย. 2023 17:30:03 แผนบริหารความเสี่ยง อบต.หัวดอน 127


TOP