ประกาศเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วน ตำบลหัวดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วน ตำบลหัวดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

19 ธ.ค. 2022 14:30:00 แผนพัฒนาบุคลากร อบต.หัวดอน 221


TOP