ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 คัน

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 คัน

25 มี.ค. 2022 12:53:01 ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวดอน 97


TOP