นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

5 ม.ค. 2023 10:00:00 แผนพัฒนาบุคลากร อบต.หัวดอน 215


TOP