นายชุมพล ดอกดวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน พร้อมคณะ เข้ารับมอบเกียรติบัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565

นายชุมพล ดอกดวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน พร้อมคณะ เข้ารับมอบเกียรติบัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565

30 พ.ย. 2022 14:37:22 กิจกรรม อบต.หัวดอน 150

วันพุธที่  30  พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชุมพล  ดอกดวง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน พร้อมคณะ เข้ารับมอบเกียรติบัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการสำคัญ "โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหัวดอน" จาก นายชลธี  ยังตรง  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมวรราช  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีTOP