ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ ๒๓๑-๐๙ สายบ้านหัวดอน หมู่ ๑ ถึง บ้านท่าวารี หมู่ ๔ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ ๒๓๑-๐๙ สายบ้านหัวดอน หมู่ ๑ ถึง บ้านท่าวารี หมู่ ๔ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 ม.ค. 2023 10:00:00 ประกาศเชิญชวน อบต.หัวดอน 51


TOP