เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บ้านแขม หมู่ที่ 5

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บ้านแขม หมู่ที่ 5

24 ก.พ. 2021 09:00:00 ประกาศเชิญชวน อบต.หัวดอน 55


TOP