รพ.สต.แขม ให้บริการฉีดวัคซีน โควิด เข็ม 1,2,3 ในกลุ่มประชาชน ขอบคุณ อบต.หัวดอน สนับสนุน น้ำดื่ม เช่นเคย

รพ.สต.แขม ให้บริการฉีดวัคซีน โควิด เข็ม 1,2,3 ในกลุ่มประชาชน ขอบคุณ อบต.หัวดอน สนับสนุน น้ำดื่ม เช่นเคย

2 ก.พ. 2022 14:50:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หัวดอน 377TOP