สภาองค์กรชุมชนตำบลหัวดอน ร่วมกันส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ให้กับผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ราย นายสุวิชา สุขพรรณ์ ราษฎรหมู่ที่ 9 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
23 มิ.ย. 2022 17:02:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 48
วันพฤหัสบดีที่  23  มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สภาองค์กรชุมชนตำบลหัวดอน ร่วมกันส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ให้กับผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ราย นายสุวิชา  ...
สภาองค์กรชุมชนตำบลหัวดอน ร่วมกันส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ให้กับนายวัชระ หัสดิน ณ อยุทธยา ราษฎร หมู่ที่ 6 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
20 พ.ค. 2022 11:54:47 กิจกรรม อบต.หัวดอน 59
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สภาองค์กรชุมชนตำบลหัวดอน ร่วมกันส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ให้กับนายวัชระ  หัสดิน  ณ  อยุทธยา  ราษฎร หมู่ที่ 6 ตำบลหัวดอน อำเภอ...
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12 พ.ค. 2022 16:12:23 กิจกรรม อบต.หัวดอน 83
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน ร่วมกับภาคประชาชนและหน่วยงานราชการใน พื้นที่ตำบลหัวดอน ทั้ง รพ.สต กศน.ตำบลหัวดอน ร.ร.วังอ้อยอดสังข์วิทยา จัดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการรักป่า รักน้ำร...
ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมความสามัคคีมีระเบียบวินัย
7 มี.ค. 2022 09:05:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 78
                  วันจันทร์ วันเริ่มต้นของสัปดาห์ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธร...
อบรมหลักสูตรเรียนรู้เรียนลัดระเบียบกฎหมายใหม่เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นและบทบาทหน้าที่ตามกฏหมายจัดตั้ง
20 ก.พ. 2022 04:35:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 180
คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอนอบรมหลักสูตรเรียนรู้เรียนลัดระเบียบกฎหมายใหม่เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นและบทบาทหน้าที่ตามกฏหมายจัดตั้ง รุ่นที่ 7 วันที่18-20 กุมภาพันธ์2565...
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ​​การวิจัย​ชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน​ (RECAP)
17 ก.พ. 2022 03:05:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 134
คณะทำงานกลุ่มวิจัยชุมชน(RECAP)​ พนักงาน​ อบต.หัวดอน  ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน​  สมาชิก​ อบต.​ ประธาน​ อสม. หมู่ที่​ 6,7,10 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ​  ​การวิจัย​ชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพ...
พิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
8 ก.พ. 2022 03:09:02 กิจกรรม อบต.หัวดอน 136
พิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตำบลหัวดอน เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเชิงรุก
2 ก.พ. 2022 10:41:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 64
วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตำบลหัวดอน เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเชิงรุก โดยมีคณะผู้บริ...