สอบถามการขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างอาคาร

โพสโดย นางสาวอนุชิดา แว่นทอง เมื่อ 29 เม.ย. 2022 03:06:11

การขออนุญาตปลูกสร้างบ้านติดต่อราชการส่วนใด มีขั้นตอนอย่างไร

รายการความคิดเห็น

โพสโดย กองช่าง/อบต.หัวดอน เมื่อ 29 เม.ย. 2022 04:09:44
-ติดต่อได้ที่กองช่าง -เอกสารที่ใช้ในการแนบ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาโฉนดที่ดิน 3.แบบแปลนบ้าน