ติดต่อขอถังขยะใหม่

โพสโดย นางสาวสิริลักษณ์ ทุมมี เมื่อ 29 เม.ย. 2022 02:08:51

ติดต่อขอถังขยะใหม่ได้ที่ไหนและมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

รายการความคิดเห็น

โพสโดย dv เมื่อ 29 เม.ย. 2022 03:44:08
ยืนคำร้องขออนุญาตลงถังขยะ/ขอรับบริการเก็บขยะมูลฝอย โดยนำเอกสาร สำเนาทะเบียน สำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ นำมายื่นเอกสารที่กองคลัง ฝ่ายจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน